Vedtægten angiver rammerne for skolebestyrelsens arbejde, Pædagogisk Råd,

Elevrådet og Fælles rådgivende organer – mens bilagene rammesætter den overordnede styring for skoleområdet, skolestrukturen, undervisningens ordning med

videre.

Send
Udfyld formularen og send til dine venner:
...
Error